omakuva_2020.jpg

Taiteessani pyrin tuomaan esille  omaa mielenmaisemaani erilaisten hahmojen kautta.

Ihmisiä kuvaavat teokseni ovat pääosin henkilöistään irrotettuja muotokuvia, niin että ne toimivat omien ajatuksieni ja tunnelmieni välittäjinä. Teoksissani esiintyvät usein myös eläimet, luonto onkin suuressa osassa  inspiroitumistani.

Teokseni ovat kirjottuja maalauksia, joihin yhdistän erilaisia tekstiilintekniikoita ja materiaaleja. Teoksilleni on ominaista kerroksellisuus, maalaamisen jälkeen luon niihin toista pintaa kirjoen koneella ja käsin, sekä lisäillen niihin mm.paljetteja, helmiä ja nappeja. Pyrin  yhdistelemään tekniikoita perinteisistä lähestymistavoista poiketen. Taiteen tekemisessäni kokeileminen, uuden etsiminen on tärkeässä osassa. Tällöin työskentelyni pysyy mielenkiintoisena, ja koen oppivani uusien teosteni myötä.

Tekstiiliteosten lisäksi olen laajentanut tuotantoani korutaiteen tekemiseen. Korutaiteessani pyrin kokeilemaan ja yhdistelemään tekniikoita sekä materiaaleja  mahdollisimman vapaasti, unohtamatta huumoria. Teokseni poikkeavatkin perinteisistä käyttökoruista niin aiheiden kuin materiaaliensa suhteen. Kuitenkin itselleni on tärkeää, että kaikki koruteokseni ovat käytettäviä, eikä koru ole niissä läsnä vain ideatasolla. Myös koruteoksissani tekstilli on useimmiten päämateriaalina.

 

Generally about my Art

Even though the pictorial expression is the starting point in my works, the textile materials have an important role in them as well. The materials I choose have to support the narrative and give depth to the message of the works. In my works of art I´m aiming to find new surface and material combinations which I combine with my paintings.

In my work, important for me is to try out and constantly seek for something new so that the working itself stays intresting.

I´m working on my works of art by painting with fabric paint as well as embroidering, appliquéing and adding them different kinds of elements such as buttons and gems.

Even if I´m using tradional methods and handicraft techniques I aim to combine those in a way that differs from the traditional approach.

In my jewellery art I aim to experiment and combine different techniques and materials as freely as possible, while not forgetting the humorous aspect.
My pieces differ from traditional everyday jewellery in subject context as well as materials used.
However it´s very important to me that all my pieces are useful, in a way that the "jewel" is not present only as an idea. As in my paintings, textiles are the primary material in my jewlery.

kaulin_copy2.jpg